Rapport Skogsbolaget SCA:s ebitda-resultat blev 1.451 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2020. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1.134 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av elva analytikers prognoser inför rapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 31,5 procent. Väntat var 25,1 procent.

Ebitda-resultatet exklusive jämförelsestörande poster blev 1.377 miljoner kronor och den justerade ebitda-marginalen landade på 30,0 procent. Väntat var 1.134 miljoner kronor respektive 25,1 procent.

Engångsposterna uppgick till +73 miljoner kronor på ebitda-nivå och till +97 miljoner kronor på rörelseresultatnivå. Analytikerna hade inte räknat med några engångsposter.

Försäljningen uppgick till 4.592 miljoner kronor för perioden. Här låg Infronts konsensusprognos på 4.516 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 2:00 kronor per aktie för 2020 (0:00). Väntat var i genomsnitt en utdelning om 1:57 kronor.