Börsen Scania har det tufft. Resultatet minskar och orderingången har halverats på ett år.

Lastbilstillverkaren Scania, som ägs av tyska Volkswagen, redovisar ett rörelseresultat på 3.044 miljoner kronor (5.076) för det andra kvartalet 2022.

Omsättningen för kvartalet blev 39.933 miljoner kronor (39.068).

Rörelsemarginalen blev därmed 7,6 procent (13,0).

Scanias totala orderingång på fordon uppgick till 18.225 stycken, ned 53 procent jämfört med motsvarande period i fjol.

Orderingången på lastbilar minskade under andra kvartalet till totalt 16.740 lastbilar (37.412).

Orderingången i Europa minskade med 46 procent till 12.154 lastbilar, främst hänförligt till Tyskland, Storbritannien och Polen. I Latinamerika minskade orderingången med 75 procent till 2.129 lastbilar, främst hänförligt till Brasilien. Orderingången i Eurasien uppgick till negativa 1.915 hänförligt till inställd orderingång till Ryssland. Orderingången i Asien minskade med 28 procent till 2.338 lastbilar främst hänförligt till Turkiet, Hongkong och Kina.’

Under andra kvartalet minskade Scanias omsättningen för lastbilar med 11 procent till 22.702 miljoner kronor (25.577).