Rapport Det tyska lastbilsbolaget Traton, som är noterat på Stockholmsbörsen och där Scania ingår, rapporterar en förlust samtidigt som försäljning och orderingång rasade under kvartalet. Men bolaget ser nu de första signalerna på återhämtning under det tredje kvartalet.

Traton räknar med en gradvis återhämtning under det andra halvåret, men fortsätter ändå att förvänta sig ”drastiska nedgångar i försäljningen” under 2020.

Det framgår av bolagets rapport för det andra kvartalet.

Bolaget kan inte utesluta att rörelseresultatet för koncernen blir en förlust för helåret 2020.

För det andra kvartalet redovisar Traton ett rörelseresultat på -382 miljoner euro (585).

Försäljningen under kvartalet sjönk 38 procent till 4,4 miljarder euro (7,1) och orderingången föll 41 procent till 33.270 lastbilar och bussar (56.134).