SCANIA: SER EU-MARKNAD KVAR PÅ HÖG NIVÅ 2023, MATTAS 2024 - VD

2022-10-28 14:58:22

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Christian Levin, vd för lastbilskoncernen Traton och för Scania, uppskattar att Europamarknaden för tunga lastbilar hamnar på ungefär samma nivå 2023 som i år.

Det säger han i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

"Det är en ganska hög nivå vi ser även för nästa år, men sedan räknar vi med en avmattning under 2024 eller kanske mot slutet av nästa år", säger han.

Utnyttjandenivåerna i lastbilsmarknaden ligger fortfarande "väldigt högt", uppger Christian Levin som dock vittnar om vissa mindre signaler på en lägre efterfrågan.

"Vi ser vissa marknader och vissa applikationer där en viss avmattning märks. Det handlar om länder som gränsar till Ryssland och i viss mån från byggvaruindustrin", säger han.

Lastbilsindustrin har haft svårt att leverera under en längre period, bland annat som följd av halvledarbrist och leveransstörningar, och lastbilsflottan i drift är relativt gammal. Det har påverkat cykeln i industrin och lett till ett eftersläp i efterfrågan, menar Christian Levin. Han förklarar att Scania, som normalt sett går före i cyklerna nu ligger efter.

För närvarande beskrivs efterfrågan som "väldigt god".

"Sista kvartalet i år och första halvan av nästa år ser vi bara högtryck", säger Christian Levin.

Scania har varit restriktivt med att ta emot order och orderingången, som under det tredje kvartalet sjönk 23 procent, och den speglar för närvarande inte den underliggande efterfrågan.

"Vad gäller Scania har vi haft extra komplikationer, mitt i den perfekta stormen med leveransproblem, halvledarbrist och krig. Vi håller på att byta ut drivlina och det är mer än hälften av alla komponenter vi byter och ett antal leverantörer. Vi är måna om att kunna leverera det vi tar order på och har därför varit restriktiva", förklarar han.

Högre priser på insatsvaror i kombination med ett icke fullt kapacitetsutnyttjande i produktionen ledde till att Scanias justerade rörelsemarginal sjönk till 8,8 procent tredje kvartalet (9,4).

"Vi kommer nog att leva med relativt högre kostnader, men med nya produkter kan vi höga priserna. Totalt sett räknar jag med att lönsamheten kan förbättras framöver", säger Christian Levin.Direkt-SE