SCANDINAVIAN BIOGAS: VINSTVARNAR PGA DRIFTSÄTTNINGSPROBLEM SKOGN II

2023-01-23 06:23:21

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Scandinavian Biogas vinstvarnar, främst på grund av problem med driftsättningen av Skogn II i Norge.

Det framgår av ett pressmeddelande på söndagen.

Preliminärt, icke reviderat, bokslut från Scandinavian Biogas visar att ebitda för fjärde kvartalet beräknas uppgå till cirka -2 miljoner kronor (23) och för helåret 2022 till cirka 19 miljoner kronor (90). Nettoomsättningen under fjärde kvartalet beräknas minska med cirka 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till cirka 92 miljoner kronor (94). Producerad energi för kvartalet uppgick till 80 gigawattimmar (87).

"Det svaga resultatet förklaras främst av uteblivna intäkter och förhöjda kostnader hänförliga till igångsättningen av Skogn II i Norge samt av fortsatt reducerad produktion i Sverige på grund av höga priser på glycerin. Därtill har resultatet påverkats av höga nivåer på elpriset främst i december i Norge och Sverige", skriver bolaget.

Problemen med teknikleverantörens igångsättning av förvätskningsdelen i Skogn II har lett till att Scandinavian Biogas under fjärde kvartalet förlorat produktion av Bio-LNG (flytande biogas).

"Anläggningsarbetet i Skogn II löpte enligt plan, men mot slutet av året fick leverantören problem med tekniken när vi tillsammans skulle driftsätta anläggningen. Problemen medförde att bara en mindre del av substraten som fördes in i rötningsprocessen kunde omvandlas till leveransklar Bio-LNG (flytande biogas). Vi bedömer att problemen ska lösas under första kvartalet", kommenterar Matti Vikkula, vd för Scandinavian Biogas.

Scandinavian Biogas lämnar ordinarie rapport den 15 februari 2023.Direkt-SE