Aktie Scandic Hotels avser ge ut konvertibler till ett värde om 1,6 miljarder kronor. Pengarna ska täcka hotellkedjans likviditetsbehov tills marknadsförhållandena normaliserats. 

Konvertiblerna planeras löpa till oktober 2024 och bolagets tre största ägare AMF, Stena Sessan och Formica Capital har åtagit att teckna för 500 miljoner kronor.

Vidare har Scandic Hotels banker – DNB, Handelsbanken och Nordea – gått med på en förlängning av bolagets krediter om totalt 6.650 miljoner kronor till den 31 december 2023. Denna förlängning är villkorad av emission av konvertiblerna går i lås.

Scandic spår att bolaget kommer att ha ett negativt kassaflöde om 1,1 miljarder kronor under det första kvartalet och att de likvida medlen uppgår till cirka 0,8 miljoner kronor i slutet av mars.

”Erbjudandet och förlängningen av kreditfaciliteterna förväntas tillsammans att täcka Scandics likviditetsbehov, till dess att marknadsförhållandena har normaliserats och Scandic har ett positivt kassaflöde, vilket förväntas ske under hösten 2021”, skriver bolaget.

Minsta belopp för teckning av konvertiblerna är 2 miljoner kronor. Konvertiblernas nominella belopp är cirka 1.800 miljoner kronor, och ges alltså ut till motsvarande 90 procent av det nominella beloppet. De kommer mot den bakgrunden inte ha någon räntekupong.

Konverteringskursen ska fastställas till en premie om 22-27 procent i förhållande till i det lägre av två belopp, antingen 36:80 kronor per aktie som var stängningskursen för aktien på torsdagen eller snittkursen under fredagen fram till prissättningen av erbjudandet.

Konvertiblerna har en löptid på 3,5 år eller till och med den 8 oktober 2024 (om de inte har lösts in eller konverterats till aktier innan dess).

Bolaget kommer att hålla en extra stämma den 21 april för att avhandla konvertibeln.

Beläggning under 20 procent

Scandic Hotels spår en genomsnittlig beläggningsgrad på omkring 18 procent under det första kvartalet 2021. För mars månad enskilt bedöms den bli cirka 19 procent.

Scandic räknar med att hotellmarknaden kommer att återhämta sig under 2021 i takt med att vaccinationerna genomförs och restriktionerna väntas lätta. Initialt räknar Scandic med att efterfrågan kommer att vara driven av intra-nordiskt resande, vilket normalt utgör drygt 80 procent av Scandics totala gästnätter.

”I det korta perspektivet kommer efterfrågan helt att avgöras av i vilken takt restriktionerna lättas. Scandic räknar med en återhämtning främst driven av nationellt och intra-nordiskt fritidsresande kombinerat med gradvis ökning av affärsresor och möten för Scandics nordiska kunder”, skriver bolaget.

Scandic bedömer att takten i återhämtningen gradvis ökar och att beläggningen under sommaren blir högre än vad den var under motsvarande period föregående år.

”Avgörande för detta scenario är att smitto- och dödstalen fortsätter att minska innan vaccinationerna är genomförda till sommaren”, skriver bolaget.