Aktie Scandic Hotels genomsnittliga beläggningsgrad i november uppgick till cirka 20 procent, till följd av mycket svag efterfrågan på samtliga marknader.

De nyligen intensifierade hyresförhandlingarna har hittills resulterat i överenskommelser om reducerad hyra samt erbjudanden om hyresreduktioner från hyresvärdarna om totalt cirka 500 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Beläggningsgraden i november på cirka 20 procent är en försämring jämfört med 36 procent under det tredje kvartalet och 33 procent i oktober.

Hela marknadens RevPAR (intäkter per tillgängligt rum) bedöms ha minskat med mellan 68 och 74 procent i de nordiska länderna i november.

”Efterfrågan har varit svag på samtliga marknader på grund av ökad smittspridning och skärpta myndighetsrestriktioner. Situationen är särskilt allvarlig i huvudstäderna, där beläggningsgraden är mindre än en tredjedel av vad som brukar vara normalt”, skriver hotellbolaget.

Scandic räknar med fortsatt mycket låg aktivitetsnivå i december och den genomsnittliga beläggningsgraden för det fjärde kvartalet förväntas uppgå till 20-25 procent. Bolaget bedömer vidare att hotellmarknaden kommer att återhämta sig långsamt med fortsatt svag efterfrågan i början av 2021.

”Det förväntas ta flera år innan marknadens RevPAR och beläggningsgrad kommer tillbaka till de nivåer som rådde innan pandemin”, heter det i pressmeddelandet.

Som tidigare meddelats har Scandic nyligen intensifierat förhandlingarna med hyresvärdarna och betalar därför reducerade hyror fram till att överenskommelser om nya villkor har nåtts. Hittills har förhandlingarna resulterat i överenskommelser om reducerad hyra samt erbjudanden om hyresreduktioner från hyresvärdarna om totalt cirka 500 miljoner kronor. De avtalade och erbjudna hyresreduktionerna omfattar totalt ett 20-tal fastighetsägare, och gäller främst för 2020-2022.

Ett flertal av hyresförhandlingarna är fortfarande i ett tidigt skede och det är, givet den mycket svaga marknaden, nödvändigt med ytterligare anpassning av hyreskostnaderna, uppger Scandic. Under perioden januari-september 2020 uppgick hyreskostnaderna till 41,6 procent av nettoomsättningen och exklusive erhållna statsstöd var hyresandelen hela 47 procent.

”För ett flertal hotell överstiger hyreskostnaden i dagsläget hotellets totala omsättning, vilket naturligtvis inte är hållbart. I rådande marknadsläge är det osannolikt att nya hyresavtal kommer att tecknas eller att existerande avtal förlängs såvida inte villkoren anpassas till den låga aktivitetsnivån”, skriver bolaget.