Som väntat redovisar Scandic en rejäl förlust. Men hotellbolaget ser nu en viss ljusning i form av ökad beläggning. 

Scandic redovisar ett justerat ebitda-resultat på -174 miljoner kronor för det första kvartalet 2020.

Det var i linje med preliminära siffror om ett justerat ebitda-resultat på cirka -180 miljoner kronor för det första kvartalet som bolaget lämnade i april.

Kvartalet belastas också av jämförelsestörande omstruktureringskostnader om 184 miljoner kronor, i huvudsak relaterat till uppsägningar i den svenska verksamheten, vilket bolaget meddelade i april.

Även de totala intäkterna på 3.343 miljoner kronor i kvartalet var som väntat. Det motsvarar en nedgång på 17,8 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol.

Revpar (genomsnittlig intäkt per tillgängligt rum) var 474 kronor i det första kvartalet (599) kronor.

Scandic Hotels gör en omvärdering av immateriella tillgångar, främst goodwill, som resulterar i nedskrivning om 2.955 miljoner kronor. Bolaget tar samtidigt en icke kassaflödespåverkande skattekostnad på cirka 400 miljoner kronor relaterat till att Förvaltningsdomstolen i Finland har avslagit bolagets överklagan om eftertaxering för 2007-2017.

Rörelseresultatet sjönk till -3.329 miljoner kronor (321), resultatet före skatt tappade till -3.644 (20) medan nettoresultatet föll till -3.928 miljoner kronor (36).

Ökad beläggning

I april uppgick Scandics beläggningsgrad till 6 procent. Sedan mitten av april har både beläggningsnivån och bokningstrenden förbättrats.

Det skriver Scandics vd Jens Mathiesen i kvartalsrapporten.

”Från och med slutet av maj planerar vi för att successivt återöppna fler hotell. Vi räknar med en successiv ökning av beläggningsgraden under maj och juni med några procentenheter per månad. När semesterperioden inleds räknar vi med en ytterligare förbättring till följd av nationella turismströmmar”, skriver han.

Han framhåller att osäkerheten fortsatt är hög och bolaget förbereder sig för en långsam återhämtning av efterfrågan ”med fortsatta kostnadssänkningar och kassaflödesstärkande åtgärder som framgångsfaktorer”.