Rapport Scandi Standard redovisar en blygsam vinst som var lägre än vad analytikerna förväntat sig. Kycklingföretaget spår dock att resultatet gradvis kommer att förbättras under året. 

Scandi Standard redovisar ett resultat efter skatt på 4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2021.

Analytikerna i Infronts sammanställning av tre estimat hade väntat 6,8 miljoner kronor.

Rörelseresultatet blev 30 miljoner kronor jämfört med förväntade 33,7 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 2.435 miljoner kronor. Här hade analytikerna räknat med 2.339 miljoner kronor.

Ingen utdelning föreslås för helåret 2021. Analytikerna hade heller inte räknat med någon utdelning.

Spår resultatförbättring

Utfallet av förbättringsprogrammet så här långt och de tendenser Scandi Standard ser i omvärlden styrker bolagets bedömning om en gradvis resultatförbättring under 2022.

Det skriver kycklingföretagets tillförordnade vd Otto Drakenberg i fredagens bokslutsrapport.

”När prisökningarna på insatsvaror nu slår igenom även i kategorier med längre produktionscykel som nöt och fläsk kan vi också räkna med ökad medvind från marknaden på grund av gynnsammare konkurrensförhållanden. Effekten av de utmaningar som Scandi Standard ställts inför under 2021 förväntas successivt att avta från andra kvartalet 2022”, skriver Otto Drakenberg.