Rapport Kycklingföretaget Scandi Standard ökade vinsten samtidigt som omsättningen steg rejält. Det sistnämnda kan dock till stor del förklaras av förvärv.

Scandi Standard redovisar ett resultat efter skatt på 53 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2018 (47). Resultatet per aktie uppgick till 0:82 kronor (0:75).

Rörelseresultatet blev 87 miljoner kronor (84). Justerat för engångsposter om totalt 12 miljoner kronor, varav större delen avsåg kostnader för nedläggning av viss produktion, uppgick rörelseresultatet till 100 miljoner kronor (84).

Nettoomsättningen uppgick till 2.263 miljoner kronor (1.825). Ökningen av omsättningen kan till stor del hänföras till förvärvet av Manor Farm på Irland, skriver bolaget.

Spår starkt kassaflöde 4:e kvartalet

Tack vare låga investeringsnivåer och en positiv utveckling av rörelsekapitalet förväntar sig kycklingbolaget Scandi Standard ett starkt kassaflöde under fjärde kvartalet.

Bolaget har vidare beslutat att genomföra ett antal investeringar under 2019, vilket gör att bolagets investeringar förväntas uppgå till omkring 380 miljoner kronor under nästa år.

”Som vi tidigare kommunicerat har vi identifierat ett antal bra investeringsmöjligheter i den irländska verksamheten efter förvärvet med syfte att öka produktiviteten, förbättra djurvälfärd, förbättra livsmedelssäkerheten och ta bort flaskhalsar”, framgår det av rapporten.

Under 2018 beräknas alltjämt investeringarna uppgå till runt 350 miljoner kronor.