Rapport Skogsbolaget SCA slog analytikernas vinstförväntningar medan försäljningen var något lägre än vad analytikerna förutspått. 

SCA:s ebitda-resultat blev 1.359 miljoner kronor för det första kvartalet 2021.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett ebitda-resultat på 1.278 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av nio analytikers prognoser inför rapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 32,6 procent. Väntat var 29,1 procent.

Försäljningen uppgick till 4.172 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 4.393 miljoner kronor.