Rapporter Skogsbolaget SCA:s rörelseresultat, ebitda, blev 1 981 miljoner kronor för det fjärde kvartalet förra året. Resultatet levde inte upp till analytikernas förhandsprognos.

Analytikerna hade i genomsnitt räknat med ett rörelseresultat, ebitda, på 2 125 miljoner kronor, enligt Infronts sammanställning av elva analytikers prognoser inför rapporten.

Rörelsemarginalen, ebitda, uppgick till 40,6 procent. Väntat var 44,1 procent.

Försäljningen uppgick till 4 873 miljoner kronor. Här låg Infronts konsensusprognos på 4 816 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 2,50 kronor per aktie för 2017. Väntat var i genomsnitt en utdelning om 3,18 kronor.