SCA publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

2022-03-08 08:00:00

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.sca.com. Tryckt årsredovisning börjar distribueras till aktieägare och andra intressenter från den 25 mars 2022.
Årsredovisningen publiceras i enlighet med rapporteringskraven i European Single Electronic Format (ESEF). I enlighet med kraven i ESEF har bokslutsrapporten försetts med XBRL-taggar. ESEF-filerna kan laddas ned på sca.com

Informationen är sådan som SCA är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-03-08 08:00 CET.

Cision