Rapport UPPDATERAD Skogskoncernen SCA:s rapport för det tredje kvartalet visade en rejäl ökning av ebitda-resultat, både jämfört med föregående kvartal och jämfört med det tredje kvartalet i fjol. God efterfrågan inom alla bolagets affärsområden samt en gynnsam valutakursutveckling förklarar uppgången.

Skogsbolaget SCA:s ebitda-resultat blev 1.549 miljoner kronor (1.049) för det tredje kvartalet 2018. Ebitda-marginalen blev 32,5 procent (24,8).

Storinvesteringen i en ny massafabrik i Östrand utvecklas enligt plan. Vissa projektrelaterade kostnader justeras dock upp något.

”Marknadsutvecklingen under kvartalet var stabil med oförändrade eller ökade priser inom alla SCA:s produktområden”, skriver bolaget.

De tidigare problemen med virkesförsörjningen är nu ett minne blott och vedförsörjningen beskrivs som ”stabil”.

Trä ökade 48 procent

För affärsområdet Trä, som sysslar med sågade trävaror, ökade ebitda-resultatet med 48 procent till 276 miljoner kronor. Högre försäljningspriser och positiva valutaeffekter kompenserade mer än väl för dyrare insatsvaror.

”Lagren av sågade trävaror är generellt sett låga”, konstaterar bolaget utan att ge någon prognos för den framtida utvecklingen.

Massa ökade 73 procent

Affärsområdet Massa ökade ebitda-resultatet med 73 procent från fjolårets tredje kvartal med stöd av de högre massapriserna.

”Massamarknaden var fortsatt stark med hög efterfrågan på alla marknader”, skriver SCA.

Papper ökade 66 procent

Även affärsområdet Papper visade en stor ebitda-ökning till 728 miljoner kronor, plus 66 procent från 2017.

”Marknadsutvecklingen för kraftliner var stabil under kvartalet med oförändrade priser. För tryckpapper har kapacitetsneddragningar bland pappersproducenter lett till en bättre balans mellan utbud och efterfrågan. Prishöjningar genomfördes under kvartalet för både obestruket och bestruket papper”, kommenterar bolaget.

Storinvestering enligt plan

Vad gäller investeringen i Östrands massafabrik utvecklas denna enligt plan, med 90 procent av kapitalbeloppet 7,8 miljarder kronor investerat. De projektrelaterade kostnaderna för 2018 justeras dock upp till 75 miljoner kronor, från en tidigare bedömning om cirka 60 miljoner.

SCA:s ebitda-resultat blev 1.549 miljoner kronor (1.049) för det tredje kvartalet och ebitda-marginalen blev 32,5 procent (24,8).

Försäljningen uppgick till 4.759 miljoner kronor för perioden (4.231). Det innebär en försäljningstillväxt på 12 procent, varav pris/mix 14 procent, volym -9 procent och valuta 7 procent.