SCA gör mångmiljardköp

Publicerad 2016-12-19 07:22

Aktie SCA har ingått avtal att förvärva medicinteknikbolaget BSN Medical från riskkapitalbolaget EQT.

Köpeskillingen uppgår till 2.740 miljoner euro på skuld- och kontantfri basis. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2017.

Förvärvet förväntas bidra positivt till SCA:s vinst per aktie från år ett och är helt lånefinansierat.

”Förvärvet av BSN Medical passar SCA strategiskt mycket väl och stöder vår vision; att öka välbefinnande genom ledande lösningar inom hygien och hälsa, två områden som är nära sammankopplade. BSN Medical har ledande marknadspositioner inom flera attraktiva medicintekniska produktkategorier och skapar en ny tillväxtplattform med framtida branschkonsolideringsmöjligheter”, kommenterar SCA:s vd Magnus Groth i pressmeddelandet.

Förvärvet förväntas generera årliga synergier om minst 30 miljoner euro, med full effekt tre år efter att transaktionen slutförts.

Synergierna inkluderar försäljningssynergier relaterade till ökad tillväxt från korsvis försäljning av BSN Medicals produkter och SCA:s inkontinensprodukter samt kostnadssynergier främst inom produktions- och leverantörsflöden och administration, uppger SCA vidare.

Omstruktureringskostnaderna förväntas uppgå till cirka 10 miljoner euro och förväntas tas under de första tre åren efter slutförandet av transaktionen.

Transaktionskostnaderna uppgår till omkring 25 miljoner euro varav cirka 15 miljoner kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under fjärde kvartalet 2016. Den återstående kostnaden kommer att redovisas som en jämförelsestörande post under andra kvartalet 2017.