Rapport Skogsbolaget SCA:s ebitda-resultat blev 1.494 miljoner kr för det fjärde kvartalet 2018. Analytikerna hade räknat med ett ebitda-resultat på 1.518 miljoner kr, enligt Infront Datas sammanställning av sju analytikers inför rapporten.

Ebitda-marginalen uppgick till 30,3 procent. Väntat var 30,4 procent.

Försäljningen uppgick till 4.926 miljoner kr för perioden. Här låg Infront Datas konsensusprognos på 4.986 miljoner kr.

Nettoresultatet blev 860 miljoner kr och resultatet per aktie blev 1,22 kr.

Utdelningen föreslås bli 1,75 kr per aktie för 2018. Väntat var i genomsnitt en utdelning om 2,05 kr (1,05).

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.