SCA:s vd Jan Johansson avgår

Publicerad 2015-02-10 19:20

Bolag Jan Johansson avgår som vd för SCA. Beskedet kommer efter skriverierna kring ledningens flitiga användande av bolagets affärsjet.

Magnus Groth, som i dag är chef för affärsenheten Consumer Goods Europe, kommer att ta över vd-posten den 1 mars.

Det framgår av pressmeddelanden på tisdagskvällen, efter ett styrelsesammanträdande samma dag.

”De senaste månaderna har jag fått ägna stor del av min tid åt de granskningar av SCA som pågår. Nu har också en förundersökning inletts, vilket innebär att mitt fokus att sköta själva verksamheten framöver ytterligare reduceras”, sade Jan Johansson.

Enligt en överenskommelse med styrelsen och i enlighet med anställningsavtal, där Jan Johansson har en uppsägningstid om två år (fast lön utan bonus), kommer Jan Johansson också att stå till styrelsens och tillträdande vd:s förfogande.

Magnus Groth har arbetat på SCA sedan 2011 och är i dagsläget chef för affärsenheten Consumer Goods Europe. Magnus Groth har dessutom bland annat erfarenhet som vd för det börsnoterade bolaget Studsvik.

”Det är ett stort förtroende att få leda SCA och det är med stolthet jag tackat ja till det ansvaret. Jag är också ödmjuk inför uppgiften. Nu ska vi fortsätta att från dagens position som ett världsledande hygien- och skogsindustriföretag, kontinuerligt utveckla SCA framåt”, sade Magnus Groth.