SCA:s aktie en ”svensk stjärna”

Publicerad 2016-12-21 08:54

Aktie SEB har lagt till hygien- och skogskoncernen SCA till sin lista med svenska stjärnföretag - "Swedish stars" - som omfattar åtta bolag, uppger banken i ett morgonbrev.

”Investerings-caset innebär motståndskraft, marginalförbättringar och en utkristallisering av ‘value'”, skriver bankens analytiker om SCA.

Motståndskraften härrör från en rad transaktioner genom åren, vilket lett till att lågcykliska hygienprodukter nu utgör 85 procent av bolagets försäljning, menar SEB.

Vad gäller marginalerna har SCA visat att bolaget kan utnyttja skalfördelar från förvärvad tillväxt, inte minst genom att väl utnyttja distributionskedjorna. I det sammanhanget passar veckans aviserade förvärv av tyska BSN Medical väl in, resonerar banken vidare.

Den planerade uppdelningen av bolaget i en hygien- och en skogsindustridel kommer därtill att lyfta fram dolda värden i koncernen, bedömer SEB.