SBTi godkänner SKFs kort- och långsiktiga vetenskapligt belagda utsläppsminskningsmål

2023-03-09 08:30:00

Göteborg, 9 mars 2023: SBTi har bekräftat SKFs nettonollutsläppsmål till 2050 genom att godkänna både SKFs kort- och långsiktiga vetenskapligt belagda utsläppsminskningsmål. Som det globala organ som möjliggör för företag och finansiella institutioner att sätta ambitiösa utsläppminskningsmål i linje med den senaste klimatforskningen innebär godkännandet från SBTi att SKFs mål är förenligt med deras kriterier och att målen är i linje med såväl klimatforskningen som målen i Parisavtalet.

SKF har åtagit sig att minska sina absoluta kategori 1 och 2-utsläpp av växthusgaser med 95% till 2030 med 2019 som basår samt att minska sina kategori 3-utsläpp med minst 31% till 2030. Därutöver har SKF åtagit sig att nå nettonollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan till 2050. Detta inbegriper ett åtagande att upprätthålla åtminstone 95% absolut minskning av kategori 1 och 2-utsläpp av växthusgaser med 2019 som basår. Därutöver åtar sig SKF en absolut minskning i kategori 3-utsläpp av växthusgaser från köpta varor och tjänster, bränsle och energirelaterade aktiviteter, uppströms transporter och distribution samt användning av sålda produkter med 90% till 2050 med 2019 som basår. SKF åtar sig också att neutralisera samtliga kvarvarande utsläpp i sin värdekedja för att uppnå nettonollutsläpp år 2050.

Magnus Rosén, Hållbarhetschef på SKF, säger: "Godkännandet från SBTi är av stor betydelse för SKF och ökar ansvarstagandet och trovärdigheten i vårt klimatarbete genom deras ramverk för mätning, rapportering och verifiering. Vi har formulerat en tydlig och ambitiös väg för att nå nettonollutsläpp år 2050. Våra mål baseras på en förståelse för hela livscykeln, vilket innebär att vi kommer prioritera åtgärder som bidrar med störst positiv påverkan samtidigt som negativa effekter undviks."

Rickard Gustafson, VD och koncernchef, säger: "Vetenskapligt belagda hållbarhetsmål är avgörande för att vägleda företag mot en framtid som är både ekonomiskt framgångsrik och miljömässigt hållbar. Genom att formulera mål som är i linje med den senaste vetenskapliga forskningen kan vi bidra till att begränsa klimatförändringen, skydda naturresurser samt skapa en bättre framtid för alla. På SKF har vi bestämt oss för att inte bara göra vår del i denna övergång utan att även hjälpa våra kunder med deras hållbarhetsarbete och därigenom möjliggöra så stor påverkan och högt tempo som möjligt."

SBTi är ett samarbete mellan CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI) och Världsnaturfonden (WWF), och det är ett av åtagandena inom We Mean Business Coalition. SBTi definierar och verkar för bästa praxis i att formulera vetenskapligt belagda mål, tillhandahåller resurser och vägledning för att minska hinder för genomförande, samt oberoende bedömning och godkännande av företags målsättningar.

Mer information om SKFs tillvägagångssätt för att minska utsläppen av växthusgaser och utvecklingen hittills finns här (https://investors.skf.com/sites/default/files/library/Decarbonizing%20in%20progress%20update%202022.pdf).

Aktiebolaget SKF
      (publ)

Cision