Budstriden SBB har nu lagt sitt formella bud på det norska fastighetsbolaget Entra om 190 norska kr per aktie. Det framgår av ett pressmeddelande.

Budet består av 123,50 norska kr i kontanter och 66,50 kr i nyemitterade B-aktier i SBB. Anmälningstiden löper 21 januari-26 februari.

Budet är i linje med det som meddelades den 23 december, då SBB höjde budförslaget från 165 till 190 kr.

Även Castellum har lagt bud på Entra. Balder flaggade nyligen för ett innehav över 20 procent av aktierna i det norska bolaget.