Aktie SBB:s intjäningsförmåga proforma 2023, efter försäljning av aktierna i Educo, uppgår till 2:40 kronor per stamaktie A och B inkluderat inflationseffekten för 2023. Det framgår av ett pressmeddelande.

Ovan nämnda försäljning av Educo-aktier avser den affär som SBB presenterade förra veckan, där bolaget säljer 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield för 9,2 miljarder kronor.

Innan inflationen uppgår koncernens intjäningsförmåga proforma till 2:19 kronor per stamaktie, att jämföra med 2:33 kronor publicerat i rapporten för tredje kvartalet 2022 före effekten från försäljningen av Educo-aktierna och antagna inflationsjusteringar.