Samhällsfastighetsbolaget SBB, med vd Ilja Batljan i spetsen, redovisar ett ökat driftöverskott och förvaltningsresultat. Bolaget konstaterar också att coronakrisen endast väntas ge marginella effekter på kassaflödet. 

SBB:s hyresintäkter uppgick till 1.341 miljoner kronor i det första kvartalet 2020 (429).

Driftöverskottet blev 895 miljoner kronor (240) och förvaltningsresultatet uppgick till 319 miljoner (106).

Orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter summerade till 1.628 miljoner kronor (252), medan orealiserade värdeförändringar på derivat redovisades till -252 miljoner kronor (9).

Totalt uppgick förvärvs- och omstruktureringskostnader till -32 miljoner kronor under kvartalet.

Efter skatt blev resultatet 1.372 miljoner kronor (216), vilket motsvarade 0:94 kronor per stamaktie A och B (0:20).

Spår att krisen endast ger marginell påverkan

SBB bedömer att bolagets ”trygga kassaflöden” endast marginellt påverkas av konjunkturen och omvärldsfaktorer eftersom kassaflödena huvudsakligen kommer från hyresgäster som är skattefinansierade av de nordiska staterna alternativt hyresreglerade hyresrätter.

Det framgår av delårsrapporten där SBB uppger sig ha gjort en utvärdering av effekten av coronaviruset/covid 19 på företagets verksamhet.

”Bolaget har en lång ränte- och kapitalbindning och har bortsett från företagscertifikat endast mindre förfall de närmaste 12 månaderna. Förfallen av företagscertifikat är säkerställda med back up-faciliteter”, heter det i delårsrapporten.

SBB uppger sig se goda förutsättningar att skala upp sin organiska tillväxt genom att bolagets byggrätter levererar kassaflödesfastigheter med långa avtal till bolagets egen förvaltning.

”Vi har tidigare kommunicerat vår bedömning att vi för åren 2019-2021 ska kunna leverera den högsta årliga ökningen av substansvärde bland alla svenska noterade fastighetsbolag. Den starka organiska utvecklingen vi ser genom nytecknade avtal bidrar till att vår bedömning står fast trots utvecklingen för norska kronan”, skriver vd Ilija Batljan i delårsrapporten.

”SBB står alltid upp för sina avtal och vi försöker hjälpa både genom att säkerställa att den sociala infrastrukturen fungerar trots omständigheterna men också genom att ge anstånd och hyresrabatter till våra hyresgäster med en långsiktig överlevnadsförmåga”, fortsätter SBB-chefen.

Hittills har bolaget gett anstånd eller ändrad betalningsperiod motsvarande 12 miljoner kronor och rabatter motsvarande 1 miljon kronor.

SBB uppger sig vidare se en fortsatt stark efterfrågan på hyresrätter och samhällsfastigheter.

 

Asien
Asienbörserna backade
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapporter
Avanzas resultat bättre än prognoserna
Foto: Anders Good/TT
Fritidshus
Rekordstort intresse för fritidshus
Försäkringar
Många hemmafixare osäkra på försäkringen
Foto: istockphoto
Wall Street
Google och Disney backade
Analyser
Analytiker tror på Nordea och Intrum
Foto: Henrik Montgomery/TT
Börsen
Kinnevik dagens vinnare
Börsen
Stefan Persson på köphumör
Foto: Shutterstock
Rapporter
Tufft för OEM under pandemin
Fritidshus
Fastighetsbyrån: Köpläge i Spanien efter coronan"Prisnedgången kan vara nära 30 procent"
Rapporter
Kinneviks vd om bolagets strategi
Rapporter
Essitys försäljning backar
Gästkrönika
Lundkvist: Intresset ökar för asiatiska företagsobligationerNollräntor i väst får investerare att blicka österut
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter