Aktie SBB har genomfört den första delen av två i den sedan tidigare kända försäljningen av 49 procent av bolagets portfölj inom social infrastruktur för utbildning. Det framgår av ett pressmeddelande.

Det var i slutet av november 2022 som affären aviserades: SBB säljer en 49-procentig andel av ovan nämnda portfölj till Brookfield för 9,2 miljarder kronor, med tilläggsköpeskillingar om upp till ytterligare 1,2 miljarder dollar.

Affären genomförs i två delar där den första delen genomfördes den 18 januari 2023, varigenom SBB har erhållit 6,6 miljarder kronor i kontant betalning. Parternas ambition är att tillträda del två den 28 februari 2023, dock senast under det andra kvartalet 2023. Försäljningslikviden används till att minska SBB:s skuldsättning.