Aktie Fastighetsbolaget SBB säljer sju fastigheter i olika svenska kommuner i tre olika affärer. Det framgår av ett pressmeddelande.

Försäljningspriset uppgår till cirka 186 miljoner kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 11 miljoner kronor.

Underliggande fastighetsvärde överstiger bokfört värde med cirka 3 procent.

Likviden från försäljningarna avses att användas för att återköpa obligationer, skriver SBB.

Tillträdena för två av affärerna har skett och det sista tillträdet kommer att genomföras under fjärde kvartalet 2022.