Avanzas sparekonom Nicklas Andersson.

Aktie SBB bjöd på ett överraskande utdelningsbesked i torsdagens rapport – ägarna får välja mellan att ta utdelningen kontant eller i form av B-aktier i fastighetsbolaget. Men genomförandet väcker frågetecken och ur ett småspararperspektiv ringer varningsklockorna, enligt Avanzas sparekonom Nicklas Andersson. 

Under torsdagsmorgonen lämnade SBB sitt bokslut och utdelningsförslag för helåret 2022. På den sistnämnda punkten gav fastighetsbolaget ett oväntat besked – aktieägarna kommer att få välja mellan att ta utdelningen kontant eller i form av B-aktier i SBB. 

Utdelningsformen kallas på finansspråk för ”Drip” (Dividend reinvestment plan), eller återinvesteringsplan. Tanken är att göra det enklare för aktieägarna att återinvestera utdelningen i fler aktier i bolaget utan några transaktionskostnader som courtage.

Den för svensk del oortodoxa utdelningsformen är desto vanligare i Nordamerika, säger Avanzas sparekonom Nicklas Andersson. Bland annat nyttjas den av kanadensiska Brookfield som SBB numera samäger fastigheter med. 

Men utdelningsförslaget innebär att SBB planerar att erbjuda nytryckta aktier som alternativ till den kontanta utdelningen, vilket kommer att späda ut aktieägarna som inte deltar i programmet. Det väcker frågetecken och gör att förslaget inte är lika småspararvänligt som det framstår som vid en första anblick, enligt Nicklas Andersson på Avanza. 

– Om alla skulle välja att ta nytryckta aktier i det här programmet blir det nästan likställt med en inställd utdelning. För D-aktieägarna kan det nästan ses som ett riktat emissionserbjudande, säger han och syftar på den stora utspädning det skulle innebära. 

– Skillnaden mellan att köpa aktier över marknaden till det här programmet och att trycka nya aktier är väldigt stor, fortsätter Nicklas Andersson.

Det första alternativet innebär att bolaget återköper aktier på marknaden och ger tillbaka dem till befintliga ägare i form av utdelning, något som inte skulle öka antalet aktier i bolaget.  

– Med tanke på att det handlar om nytryckta aktier blir det lite grann som att äta kakan och ha den kvar. Inga pengar lämnar SBB, givet att alla deltar i bolagets ”Drip”, säger Nicklas Andersson, och tillägger:

– Frågan man måste ställa sig är vad bolaget har för syfte med det här – är det ett defensivt drag för att vårda balansräkningen eller att vara småspararvänliga? Det är upp till marknaden att bestämma.

SBB:s B-aktie öppnade starkt och klättrade 7 procent för att sedan falla tillbaka under nollstrecket. Fallet tilltog under eftermiddagen och B-aktien stängde ned 5,6 procent. D-aktien backade 0,4 procent. 

Klädjätten H&M försökte införa ett liknande utdelningsprogram år 2018, men förslaget slopades efter att det sågats av marknaden. 

I en intervju med DiTV öste SBB:s vd Ilija Batljan lovord över utdelningsformen. 

”Jag upplever att det är en fantastisk möjlighet för långsiktiga aktieägare”, sa han. 

”Det ska bli kul att testa detta i Sverige, ingen har gjort det tidigare”, tillade Ilija Batljan.

Styrelsens förslag till ordinarie utdelning ligger på 1,44 kr per A- och B-aktie i SBB respektive 2 kr per D-aktie.