Budstriden SBB lägger nu det formella budet 165 norska kr per aktie på Entra. Det framgår av ett pressmeddelande på fredagen efter att SBB tidigare i veckan lagt fram ett budförslag.

”Vi är övertygade om att vårt erbjudande om 165 norska kronor är det mest attraktiva för Entras aktieägare, då det erbjuder en meningsfull premie, ett tillförlitligt värde givet den stora kontanta delen, en säkerhet i värdet av aktiekomponenten givet vår erbjudandestruktur och en möjlighet att delta i uppsidan av en stark industriell kombination”, skriver SBB:s vd Ilija Batljan i pressmeddelandet.

Vidare skriver vd:n att han är medveten om att ett annat bud kan komma men att bolaget ”är övertygade om att ett sådant alternativt bud, om och när det bekräftas, kommer att vara sämre i jämförelse med vårt”.

Erbjudandet från SBB består av 115,50 norska kr i kontanter och 49,50 norska kr i nyemitterade aktier av serie B i SBB.

Castellum offentliggjorde på torsdagen sina avsikter att lägga ett bud på Entra.