Aktie SBB har köpt tillbaka obligationer för strax över 500 miljoner euro. Det framgår av ett pressmeddelande som redovisar resultatet av det frivilliga återköpserbjudande som annonserades den 9 november.

I återköpserbjudandet, som löpte ut den 16 november, erbjöd sig SBB att återköpa vissa hybridinstrument och seniora obligationer mot kontant vederlag, upp till ett maximalt belopp om 650 miljoner euro.

”Utfallen av återköpen visar att obligationspriserna som investerarna är beredda att sälja obligationer till ligger långt över de priser som visas på skärmen. SBB har lyckats återköpa obligationer för cirka 500 miljoner euro”, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare för SBB, enligt pressmeddelandet.

”Resultatet från återköpen innebär en positiv effekt på eget kapital hänförligt till SBB:s A- och B-aktieägare om cirka 1,4 miljarder eller cirka 1 kr per aktie”, fortsätter Ilija Batljan.

Vidare framgår det att inga ytterligare instrument kommer att återköpas.