Affär SBB har på måndagen förvärvat 13.975.000 aktier i JM till en kurs om 326:30 kronor per aktie från Obos, motsvarande 4,6 miljarder kronor.

Transaktionen motsvarar 20,08 procent av aktier och röster i JM, som därmed blir ett intressebolag till SBB.

SBB:s förvaltningsresultat förväntas öka (baserat på JM:s resultat efter skatt för perioden april 2020-mars 2021) med cirka 300 miljoner kronor på årsbasis som ett resultat av förvärvet.

SBB skriver att förvärvet av aktierna i JM tillför exponering mot ytterligare 37.300 lägenheter med en majoritet i Stockholm och Uppsala.

”SBB:s fokus på bostäder och äldreboenden samt nyproduktion av bostäder, som den samhällsbyggare vi är, blir ännu starkare genom denna affär. Vi är fortfarande bara i början på SBB:s värdeskapande till sina aktieägare”, kommenterar Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.