Aktie Tio A-eller B-aktier i SBB berättigar till en ny aktie bostadsfastighetsbolaget Amasten, som SBB ska knoppa av. Det framgår av kallelsen till SBB:s extrastämma den 21 december, där beslut ska tas om avknoppningen av Amasten.

Styrelsen föreslår att samtliga SBB:s aktier i Amasten delas ut till SBB:s A- och B-aktieägare. Avsikten kvarstår att notera Amasten på First North-listan under första kvartalet 2023. Styrelsen föreslår att extrastämman bemyndigar styrelsen att fastställa avstämningsdagen för rätten att erhålla aktier i Amasten.