Ilija Batljan, vd SBB.

Aktie SBB förvärvar en portfölj med förskolor från norska Laeringsverkstedet, där Laeringsverkstedet även är hyresgäst, för ett överenskommet fastighetsvärde om 4.250 miljoner norska kr.

Den årliga hyresintäkten för de 138 fastigheterna som ingår i affären uppgår till cirka 251,4 miljoner norska kr och SBB:s genomsnittliga justerade kontraktslängd ökar till nio år i och med affären.

I samband med affären blir Laeringsverkstedet aktieägare i SBB och parterna inleder ett fördjupat långsiktigt samarbete där SBB ska stödja Laeringsverkstedets expansion i Norden, heter det.

Affären finansieras med 2.850 miljoner norska kr i kontanta medel och med 1.400 miljoner norska kr i D-aktier som avses emitteras till en kurs om 31 kr per D-aktie.

Tillträde är planerat till 31 augusti 2020. Det framgår av ett pressmeddelande.