SBB:s vd Ilija Batljan.

Sektor Fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) förvärvar en portfölj i Finland med i huvudsak äldreboenden och vårdboenden, framgår av ett pressmeddelande.

Portföljen omfattar ca 71.000 kvadratmeter uthyrningsbar yta med en hyresintäkt om 13,6 miljoner euro och ett driftnetto om cirka 13,1 miljoner euro. Den genomsnittliga löptiden i portföljen uppgår till 7,6 år.

Transaktionen är den största hittills i Finland inom vårdsegmentet. SBB:s förvaltningsresultat på 12-månaders rullande basis väntas öka med 136 miljoner kr.

Fastigheterna är framför allt lokaliserade i södra och västra Finland med 25 procent av fastighetsvärdet i Helsingforsregionen. Äldreboenden utgör 60 procent av portföljen följt av 20 procent särskilda vårdboenden och 20 procent utbildning.

Tillträdet beräknas ske under fjärde kvartalet 2020 och är villkorat av att finska konkurrensverket godkänner affären. Affären finansieras med egna medel.