SBB:s vd Ilija Batljan.

Aktie Fastighetsbolaget SBB, med vd Ilija Batljan i spetsen, har förvärvat 70 procent av aktierna i hyresrättsbolaget Unobo från Riksbyggen för ett överenskommet aktiepris om 2.064 miljoner kronor.

Unobo äger i dag 5.368 lägenheter med en total uthyrbar area om 372.000 kvm och en årlig hyresintäkt om 432 miljoner kronor.

Till detta har Unobo även tecknat avsiktsförklaringar avseende förvärv av ytterligare cirka 500 nyproducerade hyresrätter från Riksbyggen i Storstockholm, Göteborg och i Helsingborg.

Utöver SBB kommer bolaget att ägas av till 30 procent av säljaren Riksbyggen. Över tid finns en ambition att utöka ägarspridningen till att även omfatta institutionella investerare, heter det vidare.

Tillträde är villkorat av Konkurrensverkets godkännande och är planerat till tredje kvartalet 2021, heter det.

Tango Capital Markets och Wistrand Advokatbyrå har varit SBB:s rådgivare i affären.