Aktie SBB säljer en andel om 49 procent av sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning till Brookfield för 9,2 miljarder kronor, med tilläggsköpeskillingar om upp till 1,2 miljarder kronor genom kontant betalning. SBB meddelar samtidigt att en tidigare avsiktsförklaring kring försäljning av fastighetsbestånd för cirka 9 miljarder avbryts. 

Beroende på utfallet av tilläggsköpeskillingarna motsvarar transaktionspriset som högst en premie om 2,7 procent och som lägst en rabatt om 2,7 procent i relation till bokförda värden per det tredje kvartalet 2022, skriver SBB.

Affären är gjord så att SBB säljer sin portfölj inom social infrastruktur för utbildning, om 44,9 miljarder kronor, till ett nybildat dotterbolag, Educo. Brookfield förvärvar en andel om 49 procent av Educo från SBB mot en ersättning bestående av cirka 9,2 miljarder kronor genom kontant betalning, samt cirka 1,2 miljarder kronor kontant genom tilläggsköpeskillingar.

Educo kommer att drivas och förvaltas av SBB under ett förvaltningsavtal som avser hela Educos portfölj.

Intäkterna från transaktionen kommer huvudsakligen att användas för att minska SBB:s skuldsättning, vilket innebär att SBB:s belåningsgrad kommer att sänkas till cirka 42,4 procent, från cirka 46,9 procent rapporterat per det tredje kvartalet 2022.

EduCos styrelseordförande kommer att vara Ilija Batljan. Jenny Asmundsson, som ingår i SBB:s koncernledning, kommer att vara ansvarig för Educos verksamhet.

Avbryter tidigare aviserad storaffär

SBB har sagt upp den avsiktsförklaring som aviserades den 8 september och som handlades om en föreslagen avyttringen av en portfölj till ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 9 miljarder kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med att SBB på onsdagen meddelade att det säjer 49 procent av sin utbildningsportfölj till Brookfield för 9,2 miljarder kronor.

Då avsiktsförklaringen offentliggjordes i september sade SBB att det handlade om en fastighetsportfölj men ej vilken, och att det överenskomna värdet var i linje med det bokförda värdet per det andra kvartalet 2022. Köparen var en institutionell investerare.