SBB:s vd Ilija Batljan.

Sektor Fastighetsbolaget Heba har fått en ny ägare i form av SBB som har köpt 20,6 procent av aktiekapitalet och 11 procent av rösterna. Det framgår av ett pressmeddelande.

”Heba är ett väldigt fint och stabilt bolag med fantastiska tillgångar som vi känner oss trygga med att investera vår överlikviditet i”, säger SBB:s vd Ilija Batljan.

SBB har inget ägande sedan tidigare i Heba.

Hebas aktiestock har ett marknadsvärde på i storleksordningen 9 miljarder kr.

Carlbergssjön AB ägde samma antal aktier som SBB har köpt, enligt ägardatatjänsten Holdings.