Ilija Batljan, vd och grundare av SBB.

Aktie Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, förvärvar Sveafastigheter Bostad. Köpeskillingen som uppgår till nära 2,8 miljarder kr finansieras till hälften genom en emission och resterande del genom att realisera "vissa finansiella tillgångar".

Emissionen utgörs av 44,5 miljoner B-aktier till en teckningskurs om 31,10 kr per aktie. Emissionen kommer att riktas till Sveafastigheter Bostad Group AB.  Det framgår av ett pressmeddelande.

I och med förvärvet växer SBB:s portfölj av lägenheter i Stor-Stockholm till 8.000 från tidigare 2.000 lägenheter.

”Sammantaget gör detta SBB till en ledande privat ägare av hyresrätter i Stor-Stockholm”, skriver bolaget.

Utöver Storstockholm är lägenheterna belägna i Öresundsregionen och i svenska universitetsorter.

Sveafastigheter kommer att fortsätta verka som ett helägt dotterbolag till SBB.