Aktie Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, säljer 50 procent av bolaget som äger utvecklingsfastigheten Göteborg Gamlestaden 2:8 till nuvarande JV-partner Aspelin Ramm Fastigheter, varvid Aspelin Ramm Fastigheter blir ägare till 100 procent.

Det framgår av ett pressmeddelande på torsdagsmorgonen.

Vidare säljer SBB till Aspelin Ramm Fastigheter den angränsande helägda kontorsfastigheten Göteborg Gamlestaden 2:5. Försäljningspriset för den helägda fastigheten och JV-andelarna uppgår till cirka 700 miljoner kronor efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om sammanlagt cirka 51 miljoner kronor.

Underliggande fastighetsvärde understiger bokfört värde med cirka 5 procent.