Sektor Fastighetsföretaget SBB har beslutat att dra tillbaka sitt uppköpserbjudande på det norska fastighetsföretaget Entra.

SBB hänvisar till due diligence-processen och håller inte med om den uppvärdering av fastighetsbeståndet som Entra presenterade på onsdagen.

Det framgår av ett pressmeddelande.

”Den uppdaterade värderingen är inte genomförd i linje med tidigare praxis och, enligt SBB, inte i linje med den norska marknadsutvecklingen i allmänhet. Den nya tillhandahållna informationen skapar osäkerhet avseende den historiska rapporteringen från Entra. Denna historiska rapportering utgör grunden för SBB:s bud och SBB känner inte längre tillräcklig säkerhet i tillförlitligheten på Entras historiska rapportering”, skriver fastighetsbolaget.

SBB uppger vidare att bolaget inte har fått tillgång till någon detaljerad information i samband med due diligence-granskningen eftersom Entra har begränsat åtkomsten till information med hänvisning till att SBB är en konkurrent på den norska marknaden, trots att SBB:s norska portfölj enligt SBB huvudsakligen består av förskolor, äldreomsorg, LSS-boenden och på geografiska lägen där Entra inte är representerade.

”SBB anser sig därmed inte fått en rättvis behandling och har inte haft möjlighet att uppfylla villkoret avseende due diligence-granskningen i samband med Erbjudandet. Mot bakgrund av ovan måste SBB tyvärr meddela att villkoret i Erbjudandet avseende due diligence-granskningen inte kommer att kunna uppfyllas och inte heller kommer att frånfallas och att Erbjudandet därmed kommer att dras tillbaka”, heter det.

SBB kommer att hålla en telefonkonferens klockan 12:30 på onsdagen.

Utöver att SBB hade lagt bud på Entra har Castellum lagt fram ett budförslag samt förvärvat 8 procent av aktierna i det norska bolaget. Därutöver har Balder köpt 5 procent av Entras utestående aktier.