Aktie SBB har ingått avtal om att förvärva cirka 35 procent av aktierna och rösterna i Amasten.Det framgår av ett pressmeddelande.

SBB köper aktier från ICA-handlarnas Förbund för knappt 3,3 miljarder kronor. Vidare förvärvas aktier av Gösta Welandson med närstående för 258 miljoner kronor. Den totala köpeskillingen uppgår därmed till cirka 3,5 miljarder kronor.

Priset är 13:30 kronor per aktie, att jämföra med onsdagens stängningskurs på 12:02 kronor.

Efter affärens slutförande kommer SBB kontrollera cirka 53 procent av Amasten.

Transaktionerna förväntas slutföras den 30 november och kommer då att utlösa en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Amasten.