Ilija Batljan, grundare och vd, SBB.

Sektor SBB och Kåpan Pensioner har bildat samriskbolaget Hemvist som ska äga och förvalta de fastigheter Sveafastigheter producerar och har i förvaltning i Mälardalen, där Kåpan sedan tidigare är huvudfinansiär Det framgår av ett pressmeddelande.

I samband med bildandet av samriskbolaget säljer även SBB in fastigheter om 613 miljoner kr motsvarande senaste externvärdering samt pågående projekt om 1.270 lägenheter som per utgången av det fjärde kvartalet 2020 togs upp till 1.377 miljoner kronor i SBB:s balansräkning.

”Hemvist planerar en stor satsning på nybyggnation genom att använda SBB:s helägda dotterbolag Sveafastigheters stora byggrättsportfölj i Stockholm och Mälardalen”, skriver SBB.