Aktie SBB har på onsdagen överlämnat ett brev till Entras styrelse som innehåller definitiva och detaljerade due diligence-frågor (DD), mot bakgrund av att SBB har kontaktats av vissa aktieägare i Entra som ser fördelarna med SBB:s bud. Det skriver SBB i ett pressmeddelande.

Den 9 december skrev SBB att Entra inte hade tillhandahållit den detaljerade DD-information som SBB efterfrågat i budprocessen. SBB drog tillbaka sitt bud samma dag.

I det brev som nu skickats till Entra styrelse ingår DD-frågor omfattande bland annat de nya/reviderade värderingsrapporterna, förteckning över hyresgäster och totala hyresintäkter, väsentliga hyresavtal och väsentliga byggavtal.

”Ifall den efterfrågade informationen erhålls kommer SBB att utvärdera informationen med målsättningen att uppfylla due diligence-villkoret i erbjudandet. Dessutom kommer utvärderas om due diligence-granskningen kan ligga till grund för en förbättring av villkoren i budet”, heter det.

Mot denna bakgrund uppmanar SBB Entras aktieägare att tills vidare inte vidta några åtgärder i förhållande till deras aktier i Entra.

”Det går inte att garantera att Entra kommer att bevilja tillgång till den due diligence-information som SBB efterfrågar och följaktligen inte heller SBB:s förmåga att gå vidare med erbjudandet och / eller villkoren i erbjudandet”, heter det.

Castellum har lagt fram ett budförslag på Entra och Balder äger numera över 10 procent av aktierna.