Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Bostad Räntan på bostadslånet borde inte bestämmas av hur duktig kunden är på att förhandla, anser SBAB:s chefsekonom Robert Boije som efterfrågar en likabehandlade räntesättningsmodell. Det skriver han på DN Debatt. 

I en debattartikel som publicerats på DN Debatt skriver den statliga bolånebanken SBAB:s chefsekonom Robert Boije att det inte är ”rimligt att två helt likvärdiga kunder i samma bank ska ges olika ränta på sitt bolån”.

Enligt chefsekonomen är den prissättningsmodell som merparten av bankerna använder, där kunden kan förhandla och påverka räntan på sitt bolån, inte nödvändigtvis något som gynnar konsumenterna. 

”Vilken ränta man får på sitt bolån borde inte bestämmas av hur duktig man är på att förhandla”, skriver Robert Boije.

Han tillägger att det finns ”goda skäl att tro att en räntesättningsmodell som bygger på en förhandling särskilt missgynnar vissa grupper i samhället”

”Det kan till exempel handla om personer med utländsk bakgrund som inte talar flytande svenska, vissa äldre och personer med olika funktionsnedsättningar”, fortsätter SBAB:s chefsekonom i debattinlägget. 

Det hade varit bättre om bolåneräntorna sätts utifrån en modell där ”bankernas upplåningskostnader och konkurrensen mellan dem utgör grunden”, enligt Robert Boije.

”Räntan på bolånen för den individuella kunden borde sedan bestämmas helt transparent av kundens ekonomiska förutsättningar och riskprofil som belåningsgrad och skuldkvot”, skriver han vidare.

SBAB:s chefsekonom ger även en känga till storbankerna som fortfarande erbjuder nollränta på sin inlåning medan bolåneräntorna stigit kraftigt, vilket Robert Boije kallar ”orimligt”. Hans arbetsgivare SBAB ger nu en ränta på 1,25 procent på sina sparkonton.