Bostad Den senaste tidens kraftiga ränteuppgång har medfört att underskottet på nya villor i Stockholms län har försvunnit. För bostadsrätter råder alltjämt balans mellan utbud och efterfrågan i samtliga tre storstadsområden.

Det visar SBAB Booli Housing Market Index (HMI), som mäter balansen mellan utbud och efterfrågan på nyproduktion av bostäder, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Ett index på 0,5-1,5 betyder att marknaden för nyproduktion är i balans. Ett index över 1,5 innebär att utbudet är tydligt större än efterfrågan, medan ett index under 0,5 innebär att det byggs mindre än vad hushållen efterfrågar.

För hela Sverige ligger indexet på 1,2. För hyresrätter är indexet 1,6, bostadsrätter 0,9 och för villor 1,1.

Villaindexet stiger i alla tre storstadsområdena och allra brantast i Västra Götalands län som nu för första gången närmar sig ett överskott mätt från indexets startår 2016.

Det tidigare underskottet på villor i Stockholms län har försvunnit, medan indexet pekar på fortsatt balans mellan efterfrågan och utbudet i Skåne län. I flera regionstäder, som Norrköping och Eskilstuna, pekar indexet på mycket stora överskott på villor.

”Det är tydligt att den stora ränteuppgången på senare tid har slagit särskilt hårt mot efterfrågan på småhus. Höga priser på insatsfaktorer har dessutom gjort det svårt att justera ner priserna på nya hus i takt med den sjunkande efterfrågan”, säger Robert Boije, chefekonom på SBAB, i en kommentar.

Ränteuppgången har också lett till att indexet för bostadsrätter stigit, men det pekar fortfarande på balans mellan efterfrågan och utbudet i samtliga tre storstadsregioner.

Indexet för hyresrätter pekar, liksom föregående kvartal, på ett överskott i Skåne- och Västra Götalands län. I Stockholms län råder, enligt indexet, alltjämt balans mellan efterfrågan och utbudet, men trenden går mot ett överskott även där.

Bild: SBAB Booli Housing Market Index Sverige

image

Bild: Bostad

image