Bolån Den ”rörliga” tremånadersräntan på bolån var populärast bland SBAB:s kunder under april. Men för de som i stället valde att binda räntan så var ett års bindningstid vanligast.

Enligt statistik från SBAB så valde 43 procent av bankens nya villakunder bolån med tre månaders bindningstid på hela bolånet. För bostadsrättköpare var andelen 46 procent.

Men 35 respektive 36 procent av villa- och bostadsrättskunderna valde i stället att binda hela bolånet. Bland dem var ett års bindningstid vanligast. Samtidigt var det 21 procent av villakunderna respektive 19 procent av bostadsrättskunderna som valde en mix av rörligt och bundet.