Bostad Bostadsägarnas förväntningar på bostadspriserna är i stort sett stabila, där en klar majoritet fortsatt räknar med att priset på den egna bostaden kommer att stiga. Det visar SBAB Boolis kvartalsvisa boprisindikator, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Det är uppenbart att bostadsägarna inte har skrämts av den höstavmattning vi nu ändå sett på bostadsmarknaden. Majoriteten av bostadsägarna delar vår syn att priserna fortsätter upp nästa år. Däremot är de betydligt mer optimistiska än vi gällande prisutvecklingen på tre års sikt. Vår bedömning är att bostadspriserna i slutet av 2024 ligger 5 procent under nuvarande nivåer till följd av stigande bostadsräntor”, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar.

På ett års sikt tror nu 66 procent av de som äger en bostad att priset på den egna bostaden kommer att öka, medan 5 procent tror att det kommer att sjunka. I augusti var motsvarande andelar 65 respektive 4 procent.

På tre års sikt tror 63 procent på en prisuppgång och 4 procent spår en nedgång, jämfört med 63 respektive 3 procent för tre månader sedan.

Bland de som räknar med stigande bostadspriser är det i särklass vanligaste skälet till den prognosen ett högt efterfrågetryck i det egna bostadsområdet.

Bland de fåtal bostadsägare som tror på sjunkande bostadspriser är den vanligaste anledningen stigande boräntor.

Bild: Nettotal boprisförväntningar

image