Bostad BNP sjunker 4,7 procent i år, men ekonomin är nu på väg uppåt igen. Bostadspriserna som ökat hittills under året väntas stå mer eller mindre stilla under hösten. Det skriver SBAB i sin rapport Bomarknadsnytt, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Vår prognosmodell för ränte- och inkomstutvecklingen indikerar stabila priser. Vi har en väldigt låg löneökningstakt i kombination med svagt stigande arbetslöshet i vår prognos. Sett till tänkbara alternativa utvecklingar så bedömer jag att sannolikheten för en fortsatt uppgång av bostadspriserna under hösten är något större än för sjunkande bostadspriser. Läget är dock mycket svårbedömt när vi inte vet hur det utvecklar sig med covid-19 i höst”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije till Nyhetsbyrån Direkt.

Ett prisfall är dock en risk, om krisen blir mer långdragen och arbetslösheten ökar betydligt mer än vad SBAB räknar med. I ett sådant scenario skulle också stigande riskpremier på bostadsobligationer kunna komma att påverka bostadsmarknaden.

”Det går under sådana omständigheter inte att utesluta prisfall”, skriver SBAB.

SBAB räknar med att svensk BNP kommer att falla 4,7 procent i år för att sedan öka med 3,2 procent under 2021. Det är en upprevidering den senaste prognosen, i juni, då SBAB räknade med att BNP skulle falla 5,8 procent i år och stiga med 3,0 procent nästa år.

Fallande investeringar och sjunkande bidrar mest till BNP-fallet i år. Hushållens konsumtion bidrar också, men utvecklas ändå starkt sett till djupet i krisen.

”Med reservation för att vi inte vet hur den fortsatta spridningen av Covid-19 ser ut är vår bedömning att svensk ekonomi nu är på väg uppåt. Regeringens åtgärder har i detta avseende bidragit till att begränsa fallet i den privata konsumtionen”, säger Robert Boije.

Han tillägger att till skillnad från tidigare lågkonjunkturer får Sverige denna gång ingen större draghjälp från omvärlden då kronan är förhållandevis stark och den utrikeshandelsvägda globala BNP-tillväxten faller brant i år.

”Därmed får den inhemska efterfrågan en nyckelroll i att förhindra ett ännu större BNP-tapp i Sverige”, säger han.

Arbetslösheten väntas stiga svagt och toppa på 9,4 procent nästa år.

Coronakrisen kommer också att bidra till att hålla nere inflationen en bra bit under Riksbankens mål fler år framöver, bland annat till följd av press nedåt på löneökningarna. Först i början av 2024 väntas Riksbanken höja reporäntan nästa gång. Någon räntesänkning under noll räknar inte SBAB med.

Krisen har däremot inte fått en så stor påverkan på bostadsbyggandet som SBAB räknat med. De reviderar nu upp sin prognos till 44.000 påbörjade bostäder i år, från tidigare 38.400. Det är dock en fortsatt nedgång och långt under vad som behövs sett till bostadsbristen, påpekar Robert Boije, som menar att läget för nyproduktion är svårbedömt.

”Bostadsbyggarna själva tror på fallande efterfrågan. Under det andra kvartalet i år var antalet sålda nya bostäder hos de stora byggbolagen 23 procent lägre jämfört med samma period förra året. Finansinspektionens införande av nya regler för kapitaltäckning för utlåning till flerbostadsfastigheter kan leda till högre hyror och därmed sjunkande efterfrågan. Vår prognos är att antalet påbörjade bostäder faller något ytterligare nästa år för att sedan öka svagt igen”, säger han.

Chatt
Hernhag: Två favoriter bland investmentbolagen"En aktie värd att titta närmare på just nu"
Placera
Så lyckas du med förhoppningsbolagExperten ger ett hett aktietips
Event
Chefredaktören: Nu kan vi anordna placeringskvällar igenStora Placeringskvällen i åtta städer
Pension
Så mycket ökar pensionerna nästa år
Börsen
Avmattning i eftermiddagshandeln
Foto: AP/TT
Wall Street
Wall Street åt olika håll
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
DNB höjer Evolution till köpFortsatt lönsam tillväxt i korten
Rapport
Något bättre tillväxt än väntat för Autoliv
Foto: Johan Nilsson/TT
Rapport
Hexpol återtar utdelningenÅterbetalar permitteringsstödet
Rapport
Sämre än väntat för Veoneer
Analyser
Här är fredagens köprekar
Rapporter
Kolla hur det går för fredagens rapportbolagHär är hela listan
Notering
Något nedåt för Offentliga Hus i premiären
Rapport
Starkt resultat från Electrolux"Uppdämd efterfrågan bakom lyftet"
Rapport
Vinstfest för NordeaSlog förväntningarna med råge
Rapport
Thule krossade förväntningarnaNettoomsättningen ökade mer än 50 procent
Rapport
Dometic höjde omsättningen
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Lite bättre än förväntat för omsorgsbolaget
Rapport
Pandox bättre än väntat"Återhämtning på hotellmarknaden"
Rapport
ABB spår utmanande kvartal
Rapport
Ica prickade förväntningarna
Rapport
Odd Molly vände till vinstFunderar på att dela upp bolaget
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Betsson klart bättre än väntat"Kasino lockar även efter nedstängningarna"
Rapport
Bättre än väntat för EpirocFöreslår en andra utdelning
Foto: Henrik Montgomery/'TT
Rapport
Intrum i linje med förväntningarna