Bostad Bostadspriserna i Sverige fortsatte att falla på bred front i juli och i Storstockholm summerar nu prisnedgången från toppen till 12 procent för både lägenheter och villor. Det visar SBAB Booli Housing Price Index, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

Priserna på såväl lägenheter som villor sjönk i alla regioner i juli. På lägenhetsmarknaden var nedgången störst i Storstockholm, 5,1 procent, följt av Stormalmö och Storgöteborg. Huspriserna föll mest i Mellersta Sverige – 6,6 procent ned från i juni. Den enda region där bostadspriserna är upp i år är Norra Sverige.

”Möjligen kan det förklaras av ökande bostadsbrist i kölvattnet av nya stora industrietableringar där”, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar till siffrorna.

Han konstaterar vidare att det är tydligt att det framför allt är ränteuppgången som ligger bakom den stora nedgången i bostadspriserna, eftersom nästan hela nedgången sammanfaller med perioden efter vilken Riksbanken började höja styrräntan.

”Även om bostadspriserna i stor utsträckning bestäms av förväntningar om kommande räntenivåer, bör vi ställa in oss på ett visst fortsatt prisfall i takt med Riksbankens fortsatta höjningar. Så länge inte även arbetslösheten börjar öka kraftigt, är jag dock inte så orolig för att det ska bli någon jättedramatik. För särskilt villapriserna kan dock kommande elpriser också bli en joker i leken”, säger Robert Boije.

SBAB Booli boprisindex baseras på samtliga registrerade försäljningar på bostadssajten Booli.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån I år Från max
Lägenheter        
Storstockholm -5,1 -11,4 -3,5 -7,7 -12,0
Storgöteborg -2,7 -8,1 -4,4 -6,4 -8,1
Stormalmö -4,5 -8,0 -1,5 -2,8 -8,1
Norra Sverige -1,5 -7,5 1,2 1,2 -7,5
Mellersta Sverige -2,6 -5,6 1,3 -2,0 -5,6
Södra Sverige -1,5 -4,8 1,4 -1,8 -5,3
Hus          
Storstockholm -2,1 -10,0 -7,9 -9,5 -11,7
Storgöteborg -1,6 -8,5 -4,6 -6,1 -9,8
Stormalmö -4,1 -6,6 -5,7 -6,1 -8,6
Norra Sverige -5,2 -7,2 2,0 2,9 -7,2
Mellersta Sverige -6,6 -6,6 -2,9 -1,5 -7,1
Södra Sverige -2,0 -6,0 -2,6 -2,5 -6,0

 

Bild: SBAB Booli lägenhetsspriser

image

Bild: SBAB Booli huspriser

image