Ränta Riksbanken väntas fortsätta höja styrräntan vid varje penningpolitiskt möte till april 2023, först med 50 punkter i september och november och sedan med 25 punkter i februari och april. Där toppen sedan styrräntan på 2,25 procent och nästa steg blir en räntesänkning tillbaka till 2,00 procent i november 2023 – för att mildra inflationsbekämpningens negativa effekter på svensk ekonomi,

Det bedömer SBAB i sin rapport Boräntenytt, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

”Vår bedömning är att Riksbanken kommer att höja styrräntan till som mest 2,25 procent för att motverka accelererande inflation och framför allt inflationsförväntningar i närtid, men att den därefter behöver ta ett steg tillbaka till 2 procent för att dämpa den negativa effekten av räntehöjningarna på den reala ekonomin”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar.

SBAB:s bedömning är att 2 procent också är vad jämviktsstyrräntan ligger på framöver.

”Det ger tydligt högre bolåneräntor jämfört med de allra senaste åren men samtidigt relativt låga räntor sett ur ett längre historiskt perspektiv”, skriver de.

De fortsatta räntehöjningarna från Riksbanken gör att den rörliga, tremånaders, bolåneräntan stiger till 3,5 procent vid årsskiftet och 3,8 sommaren 2023. Sedan sjunker den tillbaka något när Riksbanken sänker reporäntan igen. Femårsräntan väntas stiga till 4,7 procent i början av nästa år och sedan sjunka tillbaka till 4,5 procent de efterföljande åren.