Bostad Bostadsägarnas förväntningar på bostadspriserna faller kraftigt, även om det fortsatt är fler som räknar med att priset på den egna bostaden kommer att stiga än att det ska sjunka. Det visar SBAB Boolis kvartalsvisa boprisindikator, som Nyhetsbyrån Direkt tagit del av.

På ett års sikt tror nu 36 procent av de som äger en bostad att priset på den egna bostaden kommer att öka, medan 23 procent tror att det kommer att sjunka, motsvarande ett nettotal på 13 procent. I februari var motsvarande andelar 58 respektive 6 procent.

”Även om vi, till skillnad från i inledningen av pandemin, nu inte ser samma dramatiska fall i prisförväntningarna så är det ett kraftigt fall. Vi spår själva fallande bostadspriser på ett års sikt till följd av stigande bostadsräntor. Sett ur det perspektivet är bostadsägarna som grupp mer optimistiska än vi”, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar.

På tre års sikt tror 44 procent på en prisuppgång och 15 procent spår en nedgång, jämfört med 62 respektive 5 procent för tre månader sedan. Dessa förväntningar är lägre än de var under pandemins inledning våren 2020.

Bland de som räknar med stigande bostadspriser är det i särklass vanligaste skälet till den prognosen ett högt efterfrågetryck i det egna bostadsområdet.

Bland de bostadsägare som tror på sjunkande bostadspriser är den överlägset vanligaste anledningen stigande boräntor.

SBAB har även denna gång även ställt en extrafråga om i vilken grad bostadsägarna tror att bostadspriserna kommer att påverkas om elpriserna ökar relativt mycket. Nu svarar 78 procent att de påverkas, och 23 procent att de gör det i hög grad. Det är en ökning från föregående kvartal, då 70 procent såg en påverkan och 13 procent i hög grad.

”Vi har nu en situation där både bostadsräntorna och elpriserna stigit kraftigt. Att många i det läget tror att bostadspriserna kan påverkas negativt om elpriserna ökar markant är logiskt och i linje med våra egna beräkningar”, säger Robert Boije.

Bild: Nettotal boprisförväntningar

image