SBAB:s chefekonom Robert Boije.

Bostad Någon höstavmattning på bostadsmarknaden går inte att skönja utan bostadspriserna fortsatte upp på bred front i september. Det visar SBAB Booli Housing Price Index.

”Vi hade räknat med att bostadspriserna skulle stiga i augusti. Det brukar bli en skjuts uppåt efter semestrarna. Men jag hade nog trott på en lite mer återhållsam ökning i september i takt med en återgång till mer normala konsumtionsmönster. Nu har ju flera av coronarestriktionerna visserligen nyligen tagits bort, så vi får se om det får större betydelse för konsumtionsmönstren från oktober och framåt”, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije i en kommentar.

Lägenhetspriserna steg i samtliga regioner och är nu i stort sett nästan överallt på nya rekordnivåer. Villapriserna steg i alla regioner utom i Södra Sverige och är också nästan överallt på nya toppnivåer. Villapriserna har som bekant stigit mer än lägenhetspriserna under pandemin och Robert Boije ser skäl till att den utvecklingen kan fortsätta.

”Som det ser ut sett till den information som ges i debatten verkar de flesta arbetsgivare nu börja tillämpa någon form av hybridmodell där de arbetstagare som kan göra det tillåts jobba hemifrån ett par dagar i veckan. Det bör rimligen innebära ett fortsatt stort intresse för stor bostadsyta, om än kanske inte lika uttalat som under tiden med stränga pandemirestriktioner”, säger han.

SBAB Booli boprisindex baseras på samtliga registrerade försäljningar på bostadssajten Booli. Det finns inga siffror för hela Sverige eftersom vikten mot Stockholm blir för hög.

Prisutveckling procent m-m 3 mån 12 mån I år
Lägenheter      
Storstockholm 1,7 0,9 7,1 7,2
Storgöteborg 0,7 0,2 6,5 4,7
Stormalmö 0,5 1,3 12,5 8,9
Norra Sverige 2,7 4,6 15,3 17,8
Mellersta Sverige 1,2 2,8 10,1 9,4
Södra Sverige 1,8 1,2 11,2 8,0
Hus        
Storstockholm 0,8 1,6 13,8 9,7
Storgöteborg 3,7 2,6 16,6 12,7
Stormalmö 1,8 1,5 16,9 15,5
Norra Sverige 0,1 1,1 22,0 18,1
Mellersta Sverige 1,4 0,1 19,0 17,5
Södra Sverige -1,6 0,2 17,0 14,9