Boränta Riksbanken väntas höja reporäntan med 25 punkter vid varje möte fram till sommaren 2023. Sedan toppar reporäntan på 2,00 procent i februari 2024. Detta kommer att dra med sig boräntorna upp och bolånetagare får ställa in sig på att boräntor på 4 procent blir det nya normala framöver. Det bedömer SBAB i sin rapport Boräntenytt.

En fortsatt hög inflation i år oh stora delar av nästa år får Riksbanken att fortsätta med 25-punkters räntehöjningar vid varje möte fram till sommaren 2023, med en sista räntehöjning till 2,00 procent i februari 2024, där Riksbankens sedan stannar.

”Vi förutsåg tidigt Riksbankens höjning av reporäntan i april. Jämfört med en del andra prognosmakare, men även räntemarknaden i stort, tror vi dock nu att reporäntan kommer att höjas något långsammare, om än lite mer än i Riksbankens senaste prognos”, säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije i en kommentar.

Anledningen till den prognosen är att Riksbanken nu står inför en svår balansgång, där de å ena sidan vill inskärpa allvaret med den nu mer varaktigt höga inflationen och säkerställa att inte inflationsförväntningarna drar i väg och å andra sidan inte ta i så mycket att man riskerar att få alltför stora negativa realekonomiska effekter när det råder fortsatt mycket står osäkerhet om det globala omvärldsläget.

SBAB räknar med att Riksbankens räntehöjningar får den rörliga, tremånaders, bolåneräntan att stiga till 2,7 procent i januari nästa år och sedan fortsätta upp till 3,6 procent i januari 2025. Femårsräntan väntas stiga till 3,9 procent i början av nästa år och 4,5 procent i början av 2025.

”I det läge vi befinner oss i både globalt och i Sverige råder mycket stor osäkerhet om den ekonomiska utvecklingen. Mycket talar ändå för att låntagare bör ställa in sig på att bostadsräntor omkring 4 procent kommer att bli det nya normala framöver. En snabbare inflationsnedgång och/eller en väsentligt sämre realekonomisk utveckling än väntat krävs för att räntorna inte ska stiga så mycket och snabbt”, säger Robert Boije.